#106 Gud vakade över judarnas äldste

#106 Gud vakade över judarnas äldste